Usuaris targeta extensa/targeta solidària

A partir d’aquest mes de Gener als usuaris amb perfils de targeta extensa i solidària els donarem d’alta en els propis serveis que vagen a utilitzar, en nostre case préstec de llibres, i posteriorment hauran d’anar als *CGCAS o al Banc Santander en el cas del Campus d’Elx, a arreplegar la seua targeta extensa, a manera informativa… fins ara se’ls donava d’alta en el servei d’extensió universitària.

Procediment que haurem de seguir quan un usuari vulga fer ús de la biblioteca i vulga pertànyer a un d’aquests dos col·lectius:

Donar d’alta a usuaris, T. Extensa:

 1. Informar dels requisits que deuen complir, i presentació de la documentació que se’ls requereix abans de donar-los d’alta.
  Requisits:
 • Presentar-nos rebut pagat de 30€ que es poden baixar de l’aplicació http://universite.umh.es/recibos Tipus: Altres serveis, *Subtipo: Targeta extensa
 • Fotocòpia del DNI
  • Fotocopia de la documentació que acredita la seua pertinença als col·lectius:
  • Cònjuges i fills de PDI/PAS
  • Cònjuges i fills d’alumnat amb una càrrega lectiva superior a 20 crèdits
  • Cònjuges i fills de membres del Consell Social
  • Alumni  umh
  • Personal de les empreses contractades per la *umh que presten serveis en les instal·lacions
  • Professorat de secundària
  • Tutors de les empreses que hagen signat convenis amb la *umh
  • Personal d’Ajuntaments i empreses públiques dels mateixos dels 4 campus
  • Tècnics i representants d’institucions esportives vinculades a la xarxa d’entitats esportives
  • Persones que col·laboren desinteressadament en les diferents activitats de la *umh
  • 2. Donar d’alta en la plataforma d’INTEGRACIÓ, passos en arxiu adjunt.
   3. Informarem que ha de passar pels *CGCAS o Banc Santander case de Campus d’Elx a arreplegar la targeta. No farà mancada donar-los cap resguard.

Donar d’alta a usuaris, T. Solidària:

 1. Informar dels requisits que deuen complir, i presentar-nos la documentació que se’ls requereix abans de donar-los d’alta.
  Requisits:

Aquests requisits són:

 • Rebut pagat de 3€ que es poden baixar de l’aplicació http://universite.umh.es/recibos Tipus: Altres serveis, *Subtipo: Targeta solidària
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocopia de la documentació que acredita la seua pertinença als col·lectius:
  • Persones en situació de desocupació
  • Pensionistes amb prestacions mínimes. 60 anys o més, pensionistes per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat
  • Persones pertanyents a *ONGs o altres col·lectius solidaris
  • Altres persones que desenvolupen un altre tipus d’activitats rellevants d’àmbit social o col·lectius vulnerables des del punt de vista socioeconòmic. El Consell Social resoldrà les sol·licituds d’inclusió en aquest apartat que li siguen presentades.

2.Donar d’alta en la plataforma d’INTEGRACIÓ, passos en arxiu adjunt
3.Se li indica a l’interessat que no és necessari l’expedició de targeta. Cadascun dels serveis implicats haurà de comprovar, que està vigent en l’aplicació *INTEGRACIÖN, amb la funció “solidària” i acararem amb el seu DNI.

Destacats

Fundación cultural Miguel Hernández