Sol·licitud Revistes i Bases de dades

Procediment per a sol·licitar Subscripcions Institucionals de Revistes i Bases de dades per part dels Departaments, Instituts Universitaris i Centres d’Investigació.

Enviament d’un informe, exposant la necessitat de subscripció al producte, per part del Director del departament, institut universitari o centre d’investigació al Vicerector d’Investigació.

Es remet per a la seua valoració a la Biblioteca, on es tindrà en compte diversos ítems (preu, interés, usuaris…). En el cas que la biblioteca emeta informe positiu per a la subscripció:

  • La biblioteca sol·licitarà pressupost del recurs que enviarà al Departament sol·licitant.
  • El primer any de la nova subscripció el departament sol·licitant haurà d’assumir el 100% del finançament, cas que s’hagen tancat els pressupostos i renovacions de les revistes UMH any en curs.
  • Transcorregut un any, la Biblioteca valorarà la seua renovació en funció de l’ús del producte, de tal manera que si ha sigut positiu el seu ús la biblioteca l’incorporarà a la resta dels productes subscrits i serà cofinançat pel Vicerectorat d’Investigació.