Convocatòria sexennis 2023

Procediment i termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la CNEAI. Convocatòria 2023: Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora (BOE, 22/12/2023).