Carta de Serveis de la Biblioteca

La Carta de Serveis de la Biblioteca és una eina utilitzada per les administracions públiques i les empreses per a comunicar públicament als seus usuaris els serveis que ofereixen, els compromisos que assumeixen en la prestació dels seus serveis i els drets i obligacions que els assisteixen. L’establiment d’aquests compromisos és una mesura de responsabilitat social amb la qual ens comprometem a mantenir el nostre nivell de qualitat.