Gestor de currículum UMH (EAITT)

La Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través de la Biblioteca, disposa d’una aplicació per a la Gestió de Currículum (GC), seguint la normativa vigent. El present barem permet l’avaluació dels resultats en investigació, desenvolupament tecnològic o artístic i transferència tecnològica del personal docent i investigador (PDI) i personal investigador (PI) de la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx, així com dels grups d’investigació reconeguts de la Universitat Miguel Hernàndez d’Elx, àrees de coneixement, departaments i instituts universitaris durant l’any en curs. Serà responsabilitat de cada investigador el mantindre actualitzats els seus resultats en aquesta aplicació.

L’accés a l’aplicació és des de l’accés identificat, apartat investigació i Gestor de sol·licituds EAITT.

El Servei de Biblioteques avaluarà seguint la Normativa vigent l’alta dels registres sol·licitats i ho farà en funció de les bases de dades.

Normativa de procediment d’avaluació de l’activitat investigadora (2017 en vigor)

En l’aplicació de Gestor del Currículum es podran sol·licitar les altes de:

  • Revistes no JCR
  • Agències de Control
  • Editorials/Entitats/Mitjos
  • Congressos
  • Espais Expositius
  • Esdeveniments
  • Activitats de Divulgació Científica

 

Relacionats…

Normativa de procediment d´avaluació de l´activitat investigadora (2017 en vigor)

Eines per avaluar l´activitat investigadora