Acords Transformatius

La Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles-CRUE ha tancat negociacions a escala nacional amb les editorials Elsevier, Wiley, Springer i ACS per a aconseguir acords transformatius per a totes les universitats espanyoles, tal com s’està fent en diferents països europeus. Amb això es persegueix que els contractes actuals de subscripció es transformen en acords que garantisquen l’accés obert als articles que tenen com a autor o autora de correspondència personal investigador, de tal forma permeta a la comunitat investigadora de les universitats i del CSIC l’accés a aquests articles.

 

Acords Transformatius-INFORMACIÓ
Acord CRUE i CSIC amb ELSEVIER
 • Crue i CSIC han signat un acord amb Elsevier que permetrà la publicació d'articles dels investigadors espanyols en accés obert  https://www.crue.org/2021/03/convenio-crue-csic-eselvier/ Aquest acord afecta a un total de 58 universitats i al CSIC, responsable de més del 70% de la producció científica a Espanya. Així, fins al 31 de desembre de 2024, els membres d'aquestes institucions espanyoles podran continuar accedint a la informació de les 1.800 revistes de ScienceDirect i també podran publicar en obert i sense cost addicional durant 2021 un percentatge dels articles proposats.
Acord CRUE i CSIC amb editorial WILEY
 • Crue i CSIC signen amb l'editorial Wiley un acord transitori per a impulsar l'accés obert a Espanya. https://www.crue.org/2021/04/crue-csic-wiley-acuerdo-acceso-abierto-en-espana/. L'acord permetrà als investigadors de les institucions participants accedir tant a les revistes de Wiley com publicar els articles acceptats en accés obert en les revistes híbrides de Wiley que inclouen continguts de subscripció i d'accés obert.
Acord CRUE i CSIC amb SPRINGER NATURE

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (Crue) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han formalitzat un acord de publicació en accés obert amb Springer Nature des de 2021 fins a 2024 inclusivament. D'aquesta manera la comunitat universitària i investigadora espanyola pot publicar els seus treballs en revistes d'accés obert. Enllaç a acord de CRUE i CSIC amb SPRINGER NATURE

L'acord transformatiu de publicació en accés obert incrementarà de manera significativa la visibilitat i l'impacte de la investigació espanyola a tot el món.

Acord CRUE i CSIC amb ACS
Acord CRUE i CSIC amb IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Acord d'Adhesió Crue amb IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

 • Vigència: acord d'adhesió durant tres anys, 2023-2025.
 • Posada en marxa: des de juny de 2023.
 • Número de APCs disponibles en el la UMH:
  • 2023: 2 articles
  • 2024: 4 articles
  • 2025: Per determinar
 • La sol·licitud de publicació la realitzarà l'autor de correspondència.
 • No es cobrixen els sobrecostos de l'APC (limitació nombre de pàgines de l'article que així ho indique la revista, inclusió de gràfics a color si així ho indica la revista, etc.)
 • Es pot publicar en les revistes híbrides relacionades en  https://open.ieee.org/publishing-options/hybrid-journals/
 • També oferix un 20% de descompte en revistes IEEE GoldIEEE Access
 • L'acord inclou l'accés a la col·lecció completa IEEE Electronic Library (IEL)

Relació de títols inclosos en l'acord CRUE-IEEE per al finançament de les APCs:

Relació de títols amb descompte 20% en la publicació d'articles:

Revista daurada d'accés obert de IEEE: