Repositori digital RediUMH

RediUMH és el depòsit digital de documents de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la finalitat de la qual és recopilar, organitzar, difondre i preservar els documents digitals de caràcter científic, docent i institucional produïts per la nostra universitat.

En ell es depositen tesi, treballs fi de grau, objectes docents, articles i altres resultats de la investigació. D’aquesta manera, RediUMH dona accés a tota mena de materials digitals, tant preprints com papers i postprints, comunicacions a congressos, materials i objectes docents, revistes editades per la UMH i una altra documentació institucional generada per aquesta.

Amb això augmentem la visibilitat dels treballs produïts en la UMH, incrementant el seu impacte i assegurant la seua protecció contra plagis, així com la seua preservació. Gràcies a la utilització de protocols internacionals i del gestor dSpace, RediUMH està sent recol·lectat per eines com Recolecta, Google i altres similars.

 

 

Asesorament sobre accés obert, RediUMH i propietat intel·lectual:

Relacionats…