Repositori digital RediUMH

Estimat usuari t´informem que des del 28 d’octubre de 2021 el nostre repositori RediUMH s’ha actualitzat a l’última versió de dspace 6.3.

 

RediUMH és un depòsit digital de documents amb la finalitat de recopilar, organitzar, difondre i preservar els documents digitals de caràcter científic, docent i institucional produïts per la nostra universitat.

En ell ja es depositen tesi, treballs fi de carrera, objectes docents, articles i altres resultats de la investigació, depositats per la Comunitat Universitària. Així, es podrà accedir des d’ell a tota mena de materials digitals, tant preprints com papers i postprints, comunicacions a congressos, materials i objectes docents, revistes editades per la UMH i una altra documentació institucional generada per aquesta.

Amb això augmentem la visibilitat dels treballs produïts en la UMH, incrementant el seu impacte i assegurant la seua protecció contra plagis, així com la seua preservació. Gràcies a la utilització de protocols internacionals i del gestor dSpace, RediUMH està sent recol·lectat per eines com Recolecta, Google i altres similars.

Assessorament sobre Accés obert, RediUMH i Propietat intel·lectual: 

Relacionats