Serveis a l’Investigador

Acords Transformatius
Gestors Bibliogràfics

Un gestor bibliogràfic és una eina que permet crear una base de dades de referències bibliogràfiques per a la utilització personal. La Biblioteca de la UMH proporciona accés als següents gestors bibliogràfics:​

Nom / Accés

Descripció

Guies d'ús

EndNote En línia és un recurs al qual la Biblioteca té accés a través de la Base de dades Web of Science.

Permet buscar, organitzar compartir i inserir les cites i referències bibliogràfiques en treballs acadèmics.

Gestionar la meua  bibliografia amb EndNote en línia.

EndNote LibGuide

Legacy Refworks (Fins al 30 de Juny de 2023)

RefWorks

Gestor de referències de ProQuest allotjat en la web. Li permet importar referències des de bases de dades en línia i altres fonts.

Com accedir a RefWorks*

Introducció a RefWorks*

RefWorks funcionalitats bàsiques*

*en anglés amb subtítols en castellà.

La Biblioteca posa a la disposició dels usuaris de la UMH la versió institucional de Mendeley, un gestor de referències i una xarxa social acadèmica. Mendeley Help Guides

Mendeley LibGuides

Zotero, gestor gratüit de Firefox.

Guia d'ús, tutorials i documentació.

Sol·licitud Revistes i Bases de dades

Procediment per a sol·licitar Subscripcions Institucionals de Revistes i Bases de dades per part dels Departaments, Instituts Universitaris i Centres d’Investigació.

Enviament d’un informe, exposant la necessitat de subscripció al producte, per part del Director del departament, institut universitari o centre d’investigació al Vicerector d’Investigació..

Es remet per a la seua valoració a la Biblioteca, on es tindrà en compte diversos ítems (preu, interés, usuaris…). En el cas que la biblioteca emeta informe positiu per a la subscripció :

  • La biblioteca sol·licitarà pressupost del recurs que enviarà al Departament sol·licitant.
  • El primer any de la nova subscripció el departament sol·licitant haurà d’assumir el 100% del finançament, cas que s’hagen tancat els pressupostos i renovacions de les revistes UMH any en curs.
  • Transcorregut un any, la Biblioteca valorarà la seua renovació en funció de l’ús del producte, de tal manera que si ha sigut positiu el seu ús la biblioteca l’incorporarà a la resta dels productes subscrits i serà cofinançat pel Vicerectorat d’Investigació.

Accés Obert

Acords Transformatiuos

Què és l´Accés Obert?

DOI  UMH

SETMANA DEL ACCÉS OBERT: del 19 al 25 d´Octubre de 2020

Editorial electrònica
Préstec interbibliotecari
Formulari d´autorització de fons RIP (Recursos d´investigació permanet)
Gestor de currículum UMH (EAITT)