Serveis a l’Investigador

Acords Transformatius

Subvenció Articles OA

  DADES DEL SOL·LICITANT

  Nom i cognoms (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  Acceptació per part de l'editor (adjuntar arxiu PDF o ZIP)

  Observacions.

  captcha

  La Biblioteca es posarà en contacte a través del correu electrònic per a confirmar la recepció de la seua consulta

  Sol·licitud Revistes i Bases de dades

  Procediment per a sol·licitar Subscripcions Institucionals de Revistes i Bases de dades per part dels Departaments, Instituts Universitaris i Centres d’Investigació.

  Enviament d’un informe, exposant la necessitat de subscripció al producte, per part del Director del departament, institut universitari o centre d’investigació al Vicerector d’Investigació..

  Es remet per a la seua valoració a la Biblioteca, on es tindrà en compte diversos ítems (preu, interés, usuaris…). En el cas que la biblioteca emeta informe positiu per a la subscripció :

  • La biblioteca sol·licitarà pressupost del recurs que enviarà al Departament sol·licitant.
  • El primer any de la nova subscripció el departament sol·licitant haurà d’assumir el 100% del finançament, cas que s’hagen tancat els pressupostos i renovacions de les revistes UMH any en curs.
  • Transcorregut un any, la Biblioteca valorarà la seua renovació en funció de l’ús del producte, de tal manera que si ha sigut positiu el seu ús la biblioteca l’incorporarà a la resta dels productes subscrits i serà cofinançat pel Vicerectorat d’Investigació.

  Accés Obert

  Acords Transformatiuos

  Què és l´Accés Obert?

  DOI  UMH

  SETMANA DEL ACCÉS OBERT: del 19 al 25 d´Octubre de 2020

  Editorial electrónica

  Préstamo Interbibliotecario

  Formulario de autorización de fondos RIP ( Recursos de investigación permanente)

  Gestor de currículum UMH