Busca Informació

La Biblioteca proporciona a la comunitat universitària accés a tots els recursos electrònics subscrits: Bases de dades o portals, manuals, revistes i llibres electrònics. Comptem amb dues formes d’accés, a través del cercador DAMA i des de les pròpies plataformes d’editors