Busca Informació

La Biblioteca proporciona a la comunitat universitària accés a tots els recursos electrònics subscrits: Bases de dades o portals, manuals, revistes i llibres electrònics. Comptem amb dues formes d’accés, a través del cercador DAMA i des de les pròpies plataformes d’editors

La consulta i descàrrega es realitzarà de manera lícita, no podent-se realitzar descàrregues massives dels recursos subscrits. Els usuaris d’este servici han de fer un ús responsable i conforme a la Llei de Propietat Intel·lectual vigent i l’article 15 de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.