Literatura sobre la figura de Balmis en la biblioteca Sant Joan d´Alacant

A continuació te presentem una selecció d´obres literaries al voltant de la figura de Francisco Javier Balmis. Pots adquirir cualsevol d´aquests llibres en la biblioteca del campus de Sant Joan d´Alacant o en la resta de biblioteques mijançant el nostre servei de Préstec Intercampus.