Préstec Interbibliotecari

Aquest servei permet als usuaris de la UMH obtindre documents que no es troben en els fons de les seues Biblioteques, tant si es tracta d’originals en préstec com de fotocòpies d’articles de revista o de capítols d’un llibre. També permet a altres biblioteques o centres externs sol·licitar material bibliogràfic i documental disponible a les Biblioteques de la UMH. (Vegeu Normativa del Servei de Préstec Interbibliotecari)