Préstec interbibliotecari

Aquest servei permet als usuaris de la UMH obtindre documents que no es troben en els fons de les seues Biblioteques, tant si es tracta d’originals en préstec com de fotocòpies d’articles de revista o de capítols d’un llibre. També permet a altres biblioteques o centres externs sol·licitar material bibliogràfic i documental disponible a les Biblioteques de la UMH. (Vegeu Normativa del Servei de Préstec Interbibliotecari)

Com sol·licitar documents segons el perfil d´usuari
 • PDI (Personal Docent Investigador) i PI (Personal d´Investigació):

Per a fer ús del servei, es podrà realitzar la sol·licitud a través del formulari electrònic del Servei de Préstec Interbibliotecari, sent necessari donar-se prèviament d´ alta abans de realitzar la seua primera sol·licitud. Consulta aquesta guia d´ús.

Excepcionalment, quan es produïsquen problemes tècnics que impedisquen utilitzar aquest formulari es podran utilitzar altres mitjans per a la sol·licitud de documents com el correu electrònic dirigit al Servei de Préstec Interbibliotecari.

Correu- e:

Tel. 965 91 9328

 • Alumnes, PAS (Personal d´Administració i Serveis) i Usuaris Externs:

Es podrà sol·licitar la prestació d'aquest servei en el taulell d'informació de qualsevol Biblioteca de la *UMH. La retirada dels documents obtinguts podrà realitzar-se previ abonament de l'import estipulat, segons les tarifes referides. S'efectuarà el pagament a través del servei web de "Pago de recibos" seleccionando el TIPO de recibo “Otros Servicios” y el SUBTIPO “Servicio de Préstamo Interbibliotecario SPI”

Tarifes del Préstec Interbibliotecari-REBIUN

Sol·licitud de documents de la UMH per altres biblioteques o centres externs

Les Biblioteques, Centres de Documentació, etc..  de les institucions (no s'admetran sol·licituds cursades per particulars) que requerisquen documents disponibles a les Biblioteques de la Universitat Miguel Hernández, poden sol·licitar-los de la següent manera:

  • Formulari EH a través de Gtbib-SOD
  • A través del C17
  • Correu electrònic:
  • Telèfon: 965919328
  • Correu postal:

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
Biblioteca. Servei de Préstec Interbibliotecari
03550 – Sant Joan d'Alacant (Alacant)
Espanya

Les tarifes que s'aplicaran seran les vigents en la Xarxa REBIUN