Editorial Electrònica

La Universitat Miguel Hernàndez posa a la disposició de la Comunitat Universitària (professors) la possibilitat de publicar llibres que reflectisquen l’activitat docent i investigadora de la mateixa, contribuint a la difusió del coneixement generat en el seu si.

L’Editorial Electrònica de la UMH està coordinada per diversos serveis als quals pots dirigir-te per a qualsevol dubte o qüestió a través d’editorial@umh.es

BIBLIOTECA coordina sol·licituds, documentació a presentar, breu informe original de l’obra, enviament per a la seua valoració a la Comissió de Propietat Intel·lectual de la UMH, assignació i altes d’ISBN; SIADIC coordina i efectua tot el procés de maquetació, pujada a les plataformes de vendes i assignació d’ajudes econòmiques als autors (pla edita); OTRI convoca i eleva a la comissió de propietat intel·lectual els llibres a valorar, protecció de resultats.