Editorial electrònica

La Universitat Miguel Hernández posa a la disposició de la Comunitat Universitària (professors) la possibilitat de publicar llibres que reflectisquen l’activitat docent i investigadora de la mateixa, contribuint a la difusió del coneixement generat en el seu si.

L’Editorial Electrònica de la UMH és coordinada entre diversos serveis als quals pot dirigir-se per a qualsevol dubte o qüestió a través d’editorial@umh.es :

BIBLIOTECA coordina sol·licituds, documentació a presentar, breu informe original de l’obra, enviament per a la seua valoració a la Comissió de Propietat Intel·lectual de la UMH, assignació i altes d’ISBN; SIADIC coordina i efectua tot el procés de maquetació, pujada a les plataformes de vendes i assignació d’ajudes econòmiques als autors (pla edita); OTRI convoca i eleva a la comissió de propietat intel·lectual els llibres a valorar, protecció de resultats.

Més informació d’interès:

Convocatòria INNOVA+ 2015, EDITA 2015

Normativa sobre els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Universitat Miguel Hernández.

PROCEDIMENT A SEGUIR PER A la PUBLICACIÓ DE LLIBRES

Protecció de resultats (pàgina de la OTRI)

Llibres editats per la UMH- Catàleg editorial (pàgina SIADIC)

Destacats

Fundación cultural Miguel Hernández