Donacions

REQUISIT PER ACCEPTACIÓ DE DONACIONS EN LA BIBLIOTECA DE LA UMH

Perquè la biblioteca de la UMH puga acceptar “lots de donacions”, més de tres exemplars, el donant prèviament haurà d’enviar al correu electrònic un llistat amb els títols i anys d’edició que té interès per donar. En el cas de revistes haurà d’aportar prèviament un llistat amb els títols de les revistes, els nombres i data de publicació.

La Biblioteca estudiarà cada cas concret i en funció de l’interès del fons per aquesta, informarà degudament al donant sobre l’acceptació o no, total o parcial, de la donació.