Targetes

Per a fer ús del servei de préstec, els nostres usuaris podran identificar-se per mitjà dels següents documents oficials: DNI, Permís de conduir o Passaport. A més, i en funció del grup d’usuari al qual pertanguen, podran presentar en el taulell de préstec de la biblioteca en la qual vagen a fer ús del servei de préstec una de les següents targetes: