Targeta intel·ligent universitària (TIU)

La TIU és el carnet que la Universitat Miguel Hernández expedeix als seus estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, becaris, visitants, etc. i que acredita la pertinença a la comunitat universitària de la UMH.

Per a poder utilitzar el servei de préstec de la biblioteca has de presentar-la en el taulell de préstec, en qualsevol de les seues dues versions, física o virtual. Aquesta última compta amb un format més portable, podent-se mostrar mitjançant l’aplicació mòbil UMHapp (disponible en Android i iOS). 

Totes dues versions de la targeta tenen la mateixa validesa per a demostrar la pertinença a la comunitat UMH. 

Si no portes la TIU amb tu a l’hora d’utilitzar el servei de préstec a domicili, també pots presentar en el taulell de préstec qualsevol dels següents documents oficials: DNI, Permís de Conduir o Passaport.