Accés Obert

Què és l’Accés Obert? Actualment s’entén per Accés Obert (Open Access) un accés en línia, gratuït, immediat i permanent al text complet d’un article científic o acadèmic. Això significa que qualsevol persona en qualsevol part del món pot accedir al contingut d’un article amb l’únic requeriment de tindre accés a la xarxa.

Esdeveniments: