Resol el teu dubte sobre accés obert

El Servei de Biblioteques de la  UMH amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional d’Accés Obert (23-29 d’Octubre) ha  posat en marxa “Resol el teu dubte sobre accés obert…”, que és  una de les activitats programades pel Servei de Biblioteques. S’ha  elaborat  un formulari amb un menú de suggeriments sobre temàtica d’accés obert per a seleccionar algun aspecte o tema concret, d’esta manera, la biblioteca resoldrà els dubtes i informarà en  menys de 24 hores a  les peticions rebudes  per esta via  sobre l’assumpte seleccionat: Acords transformatius i estat actual, Documents clau en Accés Obert, Avantatges de l’Accés Obert per a l’investigador, Els Recursos Educatius en Obert etc.

  DADES DEL SOL.LICITANT

  Nom i cognoms (obligatori)

  Correu electrónic (obligatori)

  Tipus d'usuari
  Estudiant de GrauEstudiant de PostgrauPersonal Docent i InvestigadorPASAltres

  La Biblioteca es posarà en contacte a través del correu electrònic per a confirmar la recepció de la seua consulta