Reprografía i impressió remota

Fotocopiadores:

En totes les biblioteques existeixen màquines fotocopiadores en règim d’autoservei que permeten la reproducció de documents. Per al seu ús, pots adquirir una targeta moneder en els serveis de reprografia presents en tots els campus.

Normes:

Tot usuari està subjecte a l’estricte compliment de la legislació vigent en l’Estat Espanyol en matèria de Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor. En l’essencial, aquest dret limita la còpia, solament per a ús personal i d’investigació i a un nombre de pàgines que no poden excedir d’un article de revista o un 10% d’un llibre, equivalent a un capítol.

Instruccions d´ús copiadora Xerox

Impressió remota:

A les Biblioteques d’Orihuela-EPSO i Elx s’ha implantat un sistema d’impressió remota en les fotocopiadores d’autoservei, amb les mateixes condicions d’ús i preu que les fotocòpies.

Instruccions impressió remota

Fotocopies d´artícles de revistes (Préstec Intercampus):

Mitjançant el servei de Préstec Intercampus es pot sol·licitar la còpia d’articles de revista de publicacions conservades en altres biblioteques de la UMH.

Per saber més…