RediUMH ( Repositori digital UMH)

RediUMH ( Repositori digital UMH)

repositorio-rediumh

RediUMH és un dipòsit digital de documents la finalitat dels quals és recopilar, organitzar, difondre i preservar els documents digitals de caràcter científic, docent i institucional produïts per la nostra universitat.

En ell ja es dipositen tesi, treballs fi de carrera, objectes docents i articles i altres resultats de la recerca, dipositats per la Comunitat Universitària. Així, es podrà accedir des d’ell a tot tipus de materials digitals, tant *preprints com papers i postprints, comunicacions a congressos, materials i objectes docents, revistes editades per la UMH i una altra documentació institucional generada per la mateixa.

Amb açò augmentem la visibilitat dels treballs produïts en la UMH, incrementant el seu impacte i assegurant la seua protecció contra plagis, així com la seua preservació. Gràcies a la utilització de protocols internacionals i del gestor dSpace, REDIUMH està sent recol·lectat per eines com Recol·lecta, Google i altres similars.

Assessorament sobre Accés obert, Repositori Institucional “RediUMH” i Propietat intel·lectual:

biblioteca.rediumh@umh.es

Relacionats

Rànquing Web of Repositories (El millor directori/rànquing de repositoris en accés obert).

Destacats

Fundación cultural Miguel Hernández