Protecció de dades

El dret fonamental a la protecció de dades, (derivat de la nostra Constitució) atribueix als ciutadans un poder de disposició sobre les seues dades, de manera que, puguen disposar d’aquests. El Reglament Europeu de protecció de dades reconeix específicament als ciutadans els següents drets en matèria de protecció de dades:

Aquests drets tenen les següents particularitats:

  • Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) el responsable podrà:
    • Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats.
    • Negar-se a actuar.
  • Les sol·licituds han de respondre’s en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més.
  • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, llevat que la persona interessada sol·licite que siga d’una altra manera.
  • Si la persona responsable del tractament no dona curs a la sol·licitud, informarà i a tot tardar en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.
  • Es pot exercir els drets directament o per mitjà d’un representant legal o voluntari.