Accedeix a les col·leccions

La Biblioteca de la UMH té encomanada la gestió dels fons bibliogràfics de la Universitat, independentment de la seua procedència, així com el desenvolupament de les col·leccions, d’acord amb les línies d’estudi, docència i investigació que mantinga la Universitat. Per a això, compta amb una col·lecció caracteritzada per la seua diversitat, accessibilitat i adaptació a les necessitats de la Comunitat Universitària, que participa de manera directa en la seua formació.

Per a assegurar l’accés general a la col·lecció, s’ha optat per donar preferència als recursos electrònics, especialment revistes i publicacions seriades, però sense descurar la col·lecció en suport paper, comptant en l’actualitat amb una col·lecció de més de 170.000 monografies, de les quals una tercera part correspon a llibres electrònics, més 8.500 títols de revistes rebudes, permetent a més l’accés en línia de prop de 25.000 títols.

Els nostres usuaris participen en la creació d’aquesta col·lecció a través del procediment d’adquisició de bibliografia recomanada, l’adquisició de fons específic de treball i investigació i les desiderates, o peticions d’adquisició de compra.

Per a accedir a la col·lecció comptem amb dues formes d’accés, a través del nostre catàleg DAMA (permet realitzar cerques en totes les col·leccions i accedir, tant als recursos físics, com a electrònics) i des de les pròpies plataformes d’editors

També es poden realitzar cerques a través de catàlegs específics, com són:

Si necessites… Cerca en…
Articles de revistes
Bases de dades
Congressos
Obres de referència
Llibres
Llibres electrònics
Mapes i plans
Revistes electròniques
Revistes impreses
Tesis doctorals llegides en la Universitat Miguel Hernández
Treballs fi de carrera i tesines llegides en la Universitat Miguel Hernández

Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM)

Tesis Doctorals llegides en altres Universitats
Vídeos i DVDs

Relacionats…