Col·leccions

La Biblioteca de la UMH té encomanada la gestió dels fons bibliogràfics, independentment de la seua procedència, i el desenvolupament de les col·leccions, d’acord amb les línies d’estudi, docència i investigació que mantinga la Universitat. Per a això, compta amb una col·lecció caracteritzada per la seua diversitat, accessibilitat i adaptació a les necessitats de la Comunitat Universitària, que participa de manera directa en la seua formació.

Per a assegurar l’accés general a la col·lecció, s’ha optat per donar preferència als recursos electrònics en línia, especialment revistes i publicacions seriades, però sense descurar la col·lecció en suport paper, comptant en l’actualitat amb una col·lecció de 170.000 monografies, de les quals una tercera part corresponen a llibres electrònics, més 8.500 títols de revistes rebudes, permetent a més l’accés en línia de prop de 25.000 títols.

Els nostres usuaris participen en la creació d’aquesta col·lecció a través del procediment d’adquisició de bibliografia recomanada, l’adquisició de fons específic de treball i investigació i les desiderates, o peticions d’adquisició de compra.

Si es desitges accedir a la col·lecció, la via principal per a localitzar els recursos en paper o altres suports físics és a través del nostre  catàleg DAMA,  el qual permet realitzar cerques en totes les col·leccions i accedir als recursos electrònics en línia. En casos especials poden realitzar-se cerques a través de catàlegs específics, com poden ser:

Si necessites… Cerca en…
Articles de revistes
Bases de dades
Congressos
Obres de referència
Llibres
Llibres electrònics
Mapes i plans
Revistes electròniques
Revistes impreses
Tesis doctorals llegides en la Universitat Miguel Hernández
Treballs fi de carrera i tesines llegides en la Universitat Miguel Hernández

Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM)

Tesis Doctorals llegides en altres Universitats
Vídeos i DVDs

Relacionats