Accedeix per Plataformes

La Biblioteca de la Universitat Miguel Hernández posa a la disposició de la comunitat universitària una sèrie de recursos electrònics en forma de bases de dades, ebooks i revistes electròniques per a l’estudi i la investigació. Per a ampliar informació sobre l’accés podeu consultar el següent document

 

ABI Inform. Finances, Ciències Econòmiques,  Empresarials, Màrqueting, Comptabilitat  i  relacionats. AENORmás. Plataforma d'accés a text complet de la  col·lecció de normes UNE.
Agricultural & Environmental Science Collection. Agricultura, alimentació, nutrició i afins. ACS Publications. Publicacions de química i ciències afins com a física, biologia, tecnologia.
Annual Reviews. 31 títols en  tres Sèries, Biomedical Sciences, Physical Sciences i Social Sciences. Aranzadi Instituciones. Legislació, jurisprudència i bibliografia jurídica. Per a eixir utilitze el comando EIXIR.
Cuadernos de Pedagogía. Web amb accés a la revista, fons de llibres, base de dades EDUCALEX. Embase. Base de dades bibliogràfica de Biomedicina amb més de 8,500 revistes internacionals.
Emerald Insight. Multidisciplinari, amb atenció a màrqueting, gestió empresarial i enginyeries. ERIC. Base de dades sobre matèries relacionades amb la formació, l'ensenyament i l'educació.
Faculty Opinions. Identificació i avaluació d'articles sobre literatura biològica internacional. ÍnDICEs CSIC. Multidisciplinari. Recopila articles d'investigació de revistes científiques espanyoles.
IBSSciences. Recurs per a la investigació interdisciplinària i en ciències socials. IEEE Xplore. Documents de  enginyeria elèctrica, ciències de la computació i electrònica.
ISSN Portal. Base de dades amb referència a més d'1.000.000 de publicacions periòdiques. JAMA Network. Inclou JAMA i tres Archives Journals, Internal Medicine, Ophthamology i Psychiatric.
JCR. Eina estadística d'avaluació del factor d'impacte de revistes i publicacions. JoVE. Multidisciplinari amb accés a revistes i vídeos educatius.
LaLeyDigital. Sistema integrat d'informació jurídica en línia actualitzat en temps real. MATHSCINET. Base de dades de la *American Mathematical Society.
MEDLINE. Literatura relacionada amb medicina, assistència sanitària, ciències biològiques i físiques. NEO Lefebvre. Plataforma jurídica amb llibres de Lefebvre, Dykinson, Reus i Marcial Pons.
Oxford Academic. Publicacions Ciències Econòmiques i Empresarials i altres temes relacionats. PTSDpubs. Informació sobre el trastorn d'estrés posttraumàtic (TEPT). Abans coneguda com PILOTS.
ProQuest Central. Multidisciplinari, revistes de Antropología, Economia, ADE,  Educació, Farmàcia, Salut. Psicodoc. Base de dades de Psicologia que recull referències amb enllaços a textos complets.
PsycARTICLE. Articles científics i acadèmics  de la American Psychological Association (APA). PsycINFO. Resums d'articles, llibres i dissertacions sobre ciències del comportament i salut mental.
PubMed. Cites, llibres i revistes biomèdiques.  Les cites poden incloure vincles al text complet. SABI. Eina de cerca, anàlisi i comparativa entre empreses.
Science Direct. Multidisciplinari. Conté més del 25% de la producció científica mundial. SciFinder-n. Bases de dades de CAS.  Inclou PatentPak amb la química rellevant en patents.
Scopus. Multidisciplinari. Psicologia, Enginyeria, Ciències de la Vida i de la Salut, Ciències Socials, Economia. SPORTDiscus. Base de dades d'educació física, medicina esportiva, nutrició i àrees relacionades.
Social Services Abstracts. Resums d'articles de revistes i tesis doctorals  relacionades amb el treball social. Sociological Abstracts. Conté referències bibliogràfiques i índexs d'articles de revistes i llibres de Sociologia.
Springer. Multidisciplinari. Més de 30.000 publicacions agrupades temàticament en col·leccions. Tirant Prime. Base de dades jurídica de l'Editorial Tirant. Doctrina, formularis, jurisprudència, text legal, bibliografia.
Ulrichs. Descripció, matèries i informació d'uns 230.000 títols amb enllaços a contingut. UpToDate. Recurs de suport per a la presa de decisions clíniques basades en evidències mèdiques.
Vlex. Jurisprudència, Legislació, Llibres, Revistes, Contractes i més de totes les àrees del dret. Web of Science. Col·lecció de bases de dades de totes les disciplines del coneixement.
Wiley Online Library. 1400 títols de revistes electròniques de caràcter multidisciplinari. Wolters Kluwer. Revistes editades per Wolters Kluwer, cobrint matèries jurídiques i empresarials.

Bases de dades en accés obert

Badali. Base de dades d'aliments, creada en la UMH, complementada amb una web de nutrició. Cendoc Bogani.  Documentació sobre Drogodependències i altres Trastorns addictius.
Biblioteca Cochrane. Base de dades de revisions a partir d'assajos clínics. Cordis. Servei d'informació  Comunitari sobre recerca i desenvolupament.
Cuidatge. Referències bibliogràfiques en infermeria. Cuiden. Base de dades bibliogràfica de la Fundació Index, inclou producció científica sobre cures de salut.
Dialnet. Portal multidisciplinari amb especial cobertura en humanitats i ciències socials. Diccionarios. Diccionaris especialitzats i glossaris en diversos idiomes.
ENFISPO. Plataforma d'infermeria, fisioteràpia i podologia. ETDE. Base de dades de l'Agència Internacional de l'Energia.
Europa. Portal de la Unió Europea. F1000 Posters. Posters de congressos de biologia i medicina.
FAO Documentos. Documents a text complet d'agricultura i alimentació. GlosAlim. Glossari de termes utilitzats en dret alimentari de la UE.
MEDES. Referències bibliogràfiques  de revistes espanyoles de medicina i farmàcia. Recolecta. Iniciativa de Rebiun i FECyT per a la publicació en accés obert de treballs de recerca.

 

Biblioteca Online ENI. Biblioteca en línia especialitzada en llibres d'informàtica. Book Series. Life Sciences + Psichology. Enciclopèdies de ScienceDirect.
ClinicalKey Student. Plataforma interactiva amb accés a llibres, imatges i vídeos . Complete Anatomy. La plataforma d'anatomia 3D més avançada del món.
DTM. Diccionari de Termes Mèdics de la Real Acadèmica Nacional de Medicina. eLibro Cátedra España. Plataforma de llibres electrònics en espanyol amb textos acadèmics d'editors líders.
Elsevier ebook Collection. Llibres electrònics de Elsevier basats en el model EBS. Elsevier Reference Collection in Food Science. Mòduls de Referència en Ciències dels Aliments.
Eureka. Plataforma d'Editorial Mèdica Panamericana, especialitzada en Medicina i Ciències de la Salut.
Biblioteca Virtual Tirant. Especialitzada en Ciències Jurídiques a més de Socials i Humanitats.
Harrison Principios de Medicina Interna. Text més acreditat i reconegut a nivell mundial sobre medicina interna. Wiley Online Library. Llibres-e  escrits per científics prominents en ciències, humanitats i ciències socials.
Nube de Lectura. Plataforma que permet la consulta i el préstec de llibres electrònics. Springer e-books. Portal multidisciplinari amb accés a llibres a text complet.
Ebook Central. Plataforma amb accés a llibres i documents d'actualitat en espanyol i anglés.
ingebook. Plataforma online multidisciplinària de llibres en streaming.

 

Revistas-e UMH. Relació de totes les revistes subscrites per la UMH, ordenades per temàtica.