Les cinc universitats públiques valencianes signen un conveni per a crear un consorci de les seues biblioteques (Consorci BUVAL)

26 de maig 2021

Les Universitats Públiques Valencianes signen, hui dimarts 11 de maig, un conveni per a la constitució d’un Consorci de les seues biblioteques (Consorci BUVAL), signat per Carlos Hermenegildo Caudevilla, vicerector d’Investigació de la Universitat de València, en representació de la rectora Mª Vicenta Mestre Escrivá; Virginia Vega Carrero vicerectora de Recursos Digitals i Documentació en representació de Francisco José Mora Más, rector de la Universitat Politècnica de València;  Amparo Navarro Fauré,  rectora de la Universitat d’Alacant;  Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I de Castelló i Juan José Ruiz Martínez, rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb la presencia de la majoria dels vicerectors i vicerectores i directors i directores de cadascuna de les universitats. Per part de la Universitat de València, Victoria García Esteve, directora de la Biblioteca; per la Universitat Politècnica de Valencia, Elias Chumillas Jiménez, director de la Biblioteca; per part de la Universitat d’Alacant, Reme Blanes, directora de la Biblioteca; per la Universitat Jaume I, el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis Sáez i el director de la Biblioteca, Vicent Falomir i per part de la Universitat Miguel Hernández, el vicerector d’Investigació, Domingo Luis Orozco Beltran.

Hui és una fita important que cal recordar com a inici d’una col·laboració interuniversitària valenciana.

Les biblioteques de les universitats públiques valencianes s’han constituït en consorci per a compartir recursos, participar en projectes nacionals e internacionals i adquirir conjuntament recursos documentals en suport paper i electrònic.

Al llarg d’aquests últims anys s’han establert, de manera esporàdica, alguns acords cooperatius i un dels primers va ser el que es va signar l’any 2014, conveni específic de col·laboració del Préstec Interuniversitari Valencià dins del marc Campus Habitat 5U que permetia i permet al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis el préstec de material bibliogràfic en qualsevol de les biblioteques participants.

L’any 2019 es va traure a concurs públic la subscripció conjunta de la implementació, suport i manteniment d’una plataforma de serveis de gestió bibliotecària i eina de descobriment per a les biblioteques. El resultat ha estat que les cinc biblioteques comptem, d’ara endavant, amb un mateix programa informàtic de gestió bibliotecària, anomenat Alma i amb la ferramenta de descobriment, Primo. Ha estat un pas important el que hem donat, ja que partíem de realitats i situacions particulars, cada biblioteca disposava de programes diferents.

A banda de traure a concurs el programa informàtic, paral·lelament vàrem redactar una proposta d’Estatuts i el Conveni per a la constitució del Consorci BUVAL, el Protocol subscrit per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a la constitució del Consorci de Biblioteques Universitàries (BUVAL). Aquests dos documents, Conveni i Estatuts, han passat i han estat aprovats pels Consells de Govern i Consells Socials de les cinc universitats.

La posada en marxa de BUVAL significarà establir lligams, cooperar, compartir… i com s’indica en el preàmbul dels Estatuts BUVAL: “… les biblioteques participants, independent de la seua naturalesa, estructura o grandària, amplien el seu camp d’acció, milloren la seua visibilitat i garanteixen el desenvolupament futur…” amb un objectiu clar: donar un suport d’excel·lència i qualitat a la investigació i docència de les cinc universitats.

Molts anys per a BUVAL !!!