Servei de consultes i incidències (PAS, PDI, alumnes, etc.)

Serveis Correu electrònic institucional 
Bústia de suggeriments
Serveis per a subvenció d’articles OA
Serveis a l’investigador: Consultes i assessorament, presentació de sexennis, avaluacions d’investigació, etc
Assessorament sobre Accés Obert, Repositori Institucional “RediUMH” i Propietat Intel·lectual: Dubtes, incidències, consultes…
Editorial electrònica de la UMH: Assessorament, consultes, incidències, dubtes etc. sobre l’edició de llibre electrònic en la UMH
Gestor de Currículum per a PDI i investigadors -Biblioteques EAITT.Enviament de currículum a través d’aplicació informàtica, per a validar en biblioteca i segons normativa
Préstec Interbibliotecari: Assessorament, consultes, incidències , dubtes…
Assessorament consultes i incidències en revistes-e i bases de dades : Incidències, problemes, consultes sobre tots els recursos electrònics, inclòs el cercador Dama