Servei de consultes i incidències (PAS, PDI, alumnes, etc.)

Serveis Correu electrònic institucional 
Bústia de suggeriments bibliotecas@umh.es
Serveis per a subvenció d’articles OA bibliotecaat@umh.es
Serveis a l’investigador: Consultes i assessorament, presentació de sexennis, avaluacions d’investigació, etc biblio_inves@umh.es
Assessorament sobre Accés Obert, Repositori Institucional “RediUMH” i Propietat Intel·lectual: Dubtes, incidències, consultes… biblioteca.rediumh@umh.es
Editorial electrònica de la UMH: Assessorament, consultes, incidències, dubtes etc. sobre l’edició de llibre electrònic en la UMH editorial@umh.es
Gestor de Currículum per a PDI i investigadors -Biblioteques EAITT.Enviament de currículum a través d’aplicació informàtica, per a validar en biblioteca i segons normativa biblio.eaitt@umh.es
Préstec Interbibliotecari: Assessorament, consultes, incidències , dubtes… spi@umh.es
Assessorament consultes i incidències en revistes-e i bases de dades : Incidències, problemes, consultes sobre tots els recursos electrònics, inclòs el cercador Dama biblioteca-e@umh.es