Donacions

REQUISIT PER A ACCEPTACIÓ DE DONACIONS EN LA BIBLIOTECA DE LA UMH

Perquè la biblioteca de la UMH puga acceptar “lots de donacions”, més de tres exemplars, el donant prèviament haurà d’enviar per correu electrònic un llistat amb els Títols i Anys d’edició que té interès a donar. En el cas de revistes haurà d’aportar prèviament un llistat amb el títol/s de la revista, els nombre/s i data de publicació.

La biblioteca estudiarà cada cas concret i en funció de l’interès del fons per a la Biblioteca informarà degudament al donant sobre l’acceptació o no, total o parcial, de la donació.

Destacats

Fundación cultural Miguel Hernández