Adquisicions

Sol·licitud compra llibres PDI-Bibliografia recomanada

Sol·licitud compra llibres-desiderates, PDI y Alumnes*

Sol·licitud de revistes y bases de dades

Donacions

 

*Una desiderata és una petició que els usuaris fan a la biblioteca perquè adquirisca fons dels quals no disposa. La biblioteca valorarà la necessitat de l’obra abans de ser adquirida.