Objectius Desenvolupament Sostenible

La Biblioteca de la UMH es compromet a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a part de l’Agenda 2030 mitjançant el compromís amb els següents objectius lligats al nostre servei, portant  a cap les següents accions vinculades a aquestos.

Objectiu 3 Salut i Benestar.

La biblioteca compta amb un ampli i variat fons especialitzat en Ciències de la Salut, oferint serveis de suport a la investigació i formació, a més publica periòdicament en les seues xarxes socials notícies relacionades amb aquest àmbit. Això contribueix a posicionar a la Universitat Miguel Hernández com una de les universitats espanyoles amb major impacte en qüestió de salut i benestar.

Objectiu 4  Educació de Qualitat.

La Biblioteca proporciona els recursos, la formació i els serveis necessaris per a la consecució d’aquest objectiu.

Objectiu 5 Igualtat de Gènere.

La Biblioteca disposa d’una secció de llibres d’Estudis de Gènere i dona suport a la difusió d’actuacions com El Pes del Pensament, amb l’objectiu de donar visibilitat a la desigualtat de gènere.

Objectiu 12 Producció i Consum Responsable.

La Biblioteca promou aquest objectiu mitjançant l’ús responsable d’impressores, la digitalització de documents, el reciclatge i la reutilització.