Repositori RediUMH

RediUMH ( Repositori digital UMH)

Estimat usuari l´informem que el repositori està en procés de migració a una nova versió, disculpe les molèsties si detecta alguna incidència.

repositorio redi umh verde

 

RediUMH és un depòsit digital de documents amb la finalitat de recopilar, organitzar, difondre i preservar els documents digitals de caràcter científic, docent i institucional produïts per la nostra universitat.

En ell ja es depositen tesi, treballs fi de grau, treballs fi de màster, objectes docents, articles i  altres resultats de la investigació, depositats per la Comunitat Universitària. Així, es podrà accedir des d’ell a tota mena de materials digitals, tant preprints com papers i postprints, comunicacions a congressos, materials i objectes docents, revistes editades per la UMH i una altra documentació institucional generada per aquesta.

Amb això augmentem la visibilitat dels treballs produïts en la UMH, incrementant el seu impacte i assegurant la seua protecció contra plagis, així com la seua preservació. Gràcies a la utilització de protocols internacionals i del gestor dSpace, REDIUMH està sent recol·lectat per eines com Recolecta, Google i altres similars.

Assessorament sobre Accés Obert, Repositori Institucional “RediUMH” i Propietat Intel·lectual:

biblioteca.rediumh@umh.es

 

Relacionats