Memòries de la Biblioteca

La Biblioteca elabora una memòria breu que s’insereix en la Memòria Acadèmica de la Universitat, i que pot ser consultada en la web de la Secretaria General; però que ací extraiem, amb la finalitat de facilitar el seu accés a tots aquells interessats en el nostre funcionament.

A més, pot consultar una sèrie més completa de les estadístiques de la biblioteca en la web de REBIUN, a través de la seua eina de Consulta d’Estadístiques.

Memòries de la Biblioteca