Presentació del Consorci BUVAL, el Consorci de Biblioteques Universitàries valencianes

7 de juny 2021

 

BUVAL, el Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes, es va constituir l’11 de maig de 2021 amb la signatura dels 5 rectors i rectores de les universitats públiques valencianes.

En aquesta primera fase, el Consorci BUVAL ofereix com a serveis destacats la Cerca BUVAL, que permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques i el préstec BUVAL, que permetrà al PDI i PAS l’ús del préstec en qualsevol de les biblioteques participants.

La cooperació ha començat amb el disseny i la realització de la pàgina web del Consorci BUVAL, el Consorci de Biblioteques Universitàries  , que ja pot visitar-se en aquesta adreça web. La web ha sigut construïda per un grup de treball de les cinc biblioteques participants. Buval.es estarà allotjada en un espai cedit per la Universitat Jaume I de Castelló i ha sigut realitzada amb el software WordPress.

En el menú de la web trobareu quatre apartats importants. En primer lloc, l’apartat “El Consorci” amb informació sobre les universitats participants, els objectius i els Estatuts del Conveni signat. En segon lloc, la informació sobre el Préstec BUVAL, que permetrà al PDI i PAS agafar en préstec fins a 6 exemplars durant 15 dies en qualsevol de les biblioteques participants. En tercer lloc, la Cerca BUVAL, que permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries. I, finalment, la web recull els repositoris institucionals demostrant el compromís de les cinc universitats amb l’accés obert.

També hi trobareu l’accés al nostre compte de Twitter, on compartirem la informació sobre el nostre consorci, les activitats que duem a terme i els avantatges per als nostres usuaris.