Préstec BUVAL

El passat 11 de maig de 2021, els rectors de les cinc universitats públiques valencianes signaren un conveni per a la constitució del consorci de les cinc biblioteques institucionals valencianes, denominat “BUVAL”.  Aquest consorci permet compartir préstec de fons bibliogràfics, formació, recursos i serveis. El préstec BUVAL posa a la disposició del Personal Docent Investigador i del Personal d’Administració i Serveis els  fons bibliogràfics de les cinc universitats. 

Condicions i procediment

Condicions:

  1. Podran utilitzar aquest servei, de manera gratuïta, el PDI i PAS de les universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol·licitat l'alta en el servei a través dels formularis de les seues respectives universitats. Formulari UMH BUVAL.
  2. El nombre d'obres que es poden prestar i els terminis en la UMH són els següents:

Procediment:

  1. Una vegada la persona sol·licitant s'ha donat d'alta a través del formulari de la seua universitat, rebrà un correu electrònic de conformitat.
  2. A partir d'aquest moment podrà acudir presencialment i prèvia identificació a qualsevol de les cinc universitats públiques del consorci valencià per a fer ús d'aquest servei.
  3. Abans de la visita es recomana consultar les condicions específiques del servei en cada biblioteca, els catàlegs de cada biblioteca i els horaris, així com els exemplars exclosos del préstec.
  4. Amb la finalitat d'utilitzar el servei de préstec BUVAL, es recomana contacta prèviament amb la biblioteca que tinga el document que desitja prendre en préstec.

Formes de contacte:

  1. El personal usuari d'aquest servei pot fer una cerca global en tots els catàlegs del consorci BUVAL que estarà accessible en el desplegable del cercador del catàleg de cadascuna de les 5 universitats. Excepcionalment i de manera transitòria en el cas de la Universitat Politècnica de València (UPV) no es podran recuperar els registres per aquest mitjà, podran fer-lo a través del seu catàleg.
  2. La persona es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat i en la universitat prestatària.
  3. Per a renovar els préstecs ha d'entrar en la fitxa d'usuari de la universitat a la quel pertany (UJI, UMH, UPV o UV), on apareixeran els préstecs actius en qualsevol de les biblioteques de BUVAL.

Pots accedir als catàlegs de les cinc universitats valencianes punxant en: 

Relacionats…