Normativa de Préstec

Per a la prestació dels seus serveis, la Biblioteca de la Universitat Miguel Hernández d’Elx es basa en el Reglament de la Biblioteca, aprovat pel Consell de govern de 27 de juliol de 2009. Aquest reglament presenta una estructura amb un cos principal i una sèrie d’annexos que desenvolupen la normativa sobre aspectes concrets, com el préstec, les mesures correctores davant l’incompliment del reglament o el funcionament de la Comissió de Biblioteques.

El Reglament ha pretès conjuminar la tradició reglamentària de les biblioteques universitàries amb el funcionament de la biblioteca com a Centre de Recursos per a l’Aprenentatge, la Recerca i el desenvolupament de nous serveis.

A més d’aquest reglament, la biblioteca compta amb instruccions particulars per al funcionament de serveis que s’estableixen de forma provisional, o que afecten únicament a un dels seus centres. 

 Per a conéixer més

Relacionats