Perfil de l’investigador

Identificadors d’Autor: Es tracta d’identificadors únics que permeten gestionar la identitat professional de cada investigador, distingint-lo d’altres investigadors i associant-lo de manera inequívoca al seu treball científic. Els identificadors d’autor enllacen les dades personals de l’investigador amb la seua producció científica i amb les activitats professionals dutes a terme en diferents grups d’investigació o institucions.

Els identificadors d’autor, entre altres coses, permeten:

  • Normalitzar el nom i filiació.
  • Corregir errors d’identificació en noms d’autor o d’institució.
  • Agrupar totes les publicacions d’un mateix autor.
  • Facilitar la recuperació i difusió de les publicacions.
  • Augmentar la visibilitat.
  • Obtindre estadístiques de la producció científica.

 

Principals identificadors i perfils d’autor:

ORCID és un projecte obert, comunitari i sense ànim de lucre. Ofereix un sistema per a crear i mantindre un registre únic d’investigadors i un mètode clar per a vincular les activitats d’investigació i els productes d’aquests identificadors.
 

És un identificador de autor i perfil integrat en la Base de dades Scopus. Es crea automàticament per a qualsevol autor l’obra del qual estiga inclosa en Scopus. Scopus Author Identifier agrupa els diferents noms sota els quals puga aparéixer un autor en els documents de la seua autoria recollits en Scopus.

Publons és una plataforma web gratuïta que pretén registrar, validar, reconéixer i verificar el treball de revisió en la comunicació científica i dotar de major transparència a l’activitat investigadora, permetent a revisors i revistes crear els seus propis perfils. Des de Clarivate ens informen que des de de el 15 d’abril de 2019, la plataforma de ResearcherID deixà d’existir i tots els perfils públics continguts en www.researcherid.com, van passar a formar part de Publons, la qual cosa permetrà tindre funcions addicionals com:

  • Importar les seues publicacions des de la WoS, ORCID o amb el gestor de referències bibliogràfiques habitual.
  • Actualització automàtica de mètriques de cites en funció de la Core Collection de WoS.
  • Impuls del seu historial verificat de revisió per parells i edició de revistes.
  • Descàrrega del seu expedient acadèmic que inclou el seu impacte acadèmic (autor, editor, revisor…).

Si ja disposa d’un perfil en Publons, els comptes de ResearcherID i Publons es fusionaran de manera automàtica i els usuaris no hauran de fer cap   acció per a dur-lo a terme.

Codi d´autor Dialnet. Tots els autors de Dialnet compten amb un identificador únic (codi d’autor Dialnet) i amb la seua pròpia pàgina d’autor on es recull tota la informació sobre ell disponible en Dialnet.

Crear un perfil d’investigador en Google Scholar (o Google Acadèmic) té molts avantatges, tant per a l’investigador com per a la seua institució. És fàcil de crear i actualitzar. Permet fer un seguiment de les cites rebudes i dels índexs h.

ResearchGate, és una xarxa social en Internet i una eina de col·laboració dirigida a persones que fan ciència de qualsevol disciplina. La plataforma és d’accés gratuït.