Sales de treball en grup i Sales d’investigadors

 

Missió:

Utilitzar els recursos de mitjans i infraestructures de la Biblioteca per a facilitar les tasques d’estudi i investigació, rendibilitzant les seues capacitats com a unitat gestora d’informació, contribuint així a l’adaptació de la Comunitat Universitària al nou marc d’educació superior.

Horari: 

De 8.30h a 20.30h, excepte reduccions d’horari de la Biblioteca en períodes especials.
L’ús de la sala s’efectuarà en intervals d’hora i mitja.
 

Localització i característiques:

Biblioteca Campus d´Elx:
Sala de Treball en Grup (segona planta de la biblioteca-edifici Altabix). Equipada amb:
 • Taules de treball.
 • 8 llocs de lectura.
 • Pissarra.
 • Punt de xarxa.
Dues sales de treball en grup multimèdia (segona planta de la biblioteca-edifici Altabix). Equipades amb:
 • Taules de treball.
 • 6 llocs de lectura.
 • 4 ordinadors (accés a internet, base de dades, microsoft office, etc.).
 • Visionat DVD ( 3 Vídeos y 6 auriculars d’audició).
Sala de Doctorands i Professors (investigadors) (segona planta de la biblioteca-edifici Altabix). Equipada amb:
 • Taula de treball.
 • 8 llocs de lectura.
 • Pissarra.
 • Punt de xarxa.
Seminari / Docimoteca (segona planta de la biblioteca-edifici Altabix):
Utilitzada en el seu horari habitual pels usuaris de la Docimoteca i el temps restant pel PDI com a seminari per a cursos.
Equipada amb:
 • Taules de treball.
 • 17 llocs de lectura.
 • 1 ordinador (accés a internet, base de dades, Microsoft Office,).
 • 1 impressora.
Biblioteca Campus d´Orihuela/EPSO:
Sala de treball en grup (Planta baixa, entrada per l’hall de la biblioteca). Equipada amb:
 • Taula de treball.
 • 12 llocs de lectura.
 • Pissarra.

Biblioteca Campus d´Altea:

Sala de treball en grup (Planta baixa, accés des d’hall). Equipada amb:

. Taula de treball (8 llocs de lectura).

. 1 Pissarra amb accessoris per a escriptura.

. 1 suro amb accessoris per a ancoratge de material fotogràfic o paper.

. 1 ordinador amb accés a internet i  lector DVD.

. 1 equip per a visualització de vídeos en formats JVC i VHS.

. Pantalla Smart TV.

. 2 prestatgeries.

. Accés xarxa wifi.

Disponibilitat d’Equips i Dispositius informàtics de suport al treball:

. Equip d’escàner disponible en sala, planta baixa, de la biblioteca (formats A4 i A3).

. Màquina d’enquadernació i plastificació (els materials haurà d’aportar-los l’usuari).

. Dispositius informàtics disponibles per a préstec: USB’s, auriculars i ratolins.

. Portàtils disponibles per a préstec: 5

 

Biblioteca Campus de Sant Joan d´Alacant:
Sala de treball en grup (Segona planta de la biblioteca de Ciències de la Salut). Equipada amb:
 • Taula de treball.
 • 4 llocs de lectura.
 • Punt de xarxa.
 • Suro.
Sala d’Investigadors (Segona planta de la biblioteca de Ciències de la Salut). Equipada amb:
 • Taula de treball.
 • 4 llocs de lectura.
 • Fotocopiadora.

Normes d’ús:

 • El seu ús està restringit a membres de la comunitat universitària, i ha de respondre a tasques col·lectives d’estudi o a tasques d’investigació directament relacionades amb l’activitat acadèmica de la UMH.
 • Per a utilitzar les Sales és necessari fer la reserva personalment a través del telèfon o en defecte d’això en els taulells de la biblioteca corresponent on se’ls informarà sobre la disponibilitat en aqueix dia/hora.
 • Es podrà realitzar una reserva per usuari i dia, durant la mateixa jornada o amb un dia d’antelació, excepte per al personal docent i el doctorand, per als quals s’amplia aquest termini.
 • En el moment d’utilització de les sales s’entregarà la TIU o, en defecte d’això, el DNI.
 • Si una vegada efectuada la reserva, es decideix no fer ús d’aquesta, convé que siga anul·lada comunicant-ho a la biblioteca per telèfon perquè la sala quede lliure i puga ser reservada per altres usuaris. D’altra banda si no compareix el grup durant el primer quart d’hora, donarà lloc a la pèrdua dels drets de reserva.
 • Si les sales es troben buides (bé perquè no haja sigut reservada, perquè s’haja produït una anul·lació de la reserva o perquè haja passat el quart d’hora de cortesia), podran dirigir-se al taulell on l’informaran si no estan reservades i podran ser utilitzades efectuant la reserva en aqueix moment.
 • Les Sales de Treball estan subjectes a la normativa de l’ús de la Biblioteca, que es pot consultar ací.

IMPORTANT: si abans d’ocupar una sala de treball els usuaris troben algun desperfecte, han de comunicar-lo en el taulell d’informació, ja que  els responsables de les sales són els propis usuaris.