Col·leccions

La Biblioteca de la *UMH té encomanada la gestió dels fons bibliogràfics, independentment del seu suport, i el desenvolupament de les col·leccions, d’acord a les línies d’estudi, docència i recerca que mantinga la Universitat. Per a açò, compta amb una col·lecció caracteritzada per la seua diversitat, accessibilitat i adaptació a les necessitats de la Comunitat Universitària, que participa de forma directa en la seua formació.

Per a assegurar l’accés general a la col·lecció, s’ha optat per donar preferència als recursos electrònics en línia, especialment pel que fa a revistes i publicacions seriades, però sense descurar la col·lecció en suport paper, explicant-se en l’actualitat amb una col·lecció de 170.000 monografies, de les quals una tercera part corresponen a llibres electrònics, més 8.500 títols de revistes rebudes, permetent-se a més l’accés en línia a prop de 25.000 títols.

Els nostres usuaris participen la creació d’aquesta col·lecció a través del procediment d’adquisició de bibliografia recomanada, l’adquisició de fons específic de treball i recerca i les *desideratas, o peticions d’adquisició de compra.

Si es desitja accedir a la col·lecció, la via preferent de coneixement de la mateixa és el catàleg bibliogràfic o *OPAC, encara que en casos especials pot realitzar-se la cerca per catàlegs específics, com poden ser:

 

Articles de revistes
Bases de dades
Congressos
Obres de referència
Llibres
Llibres electrònics
Mapes i plans
Revistes electròniques
Revistes impreses
Tesis doctorals llegides en la Universitat Miguel Hernández
  • Treballs fi de carrera i tesines llegides en la Universitat Miguel Hernández
  • Treballs fi de Grau (TFG) i Treballs fi de Master (TFM)
Tesis doctorals llegides en altres Universitats
Vídeos i *DVDs

 

Para saber más

Relacionados

Destacats

Fundación cultural Miguel Hernández