Gestors Bibliogràfics

La Biblioteca de la UMH proporciona accés als següents gestors bibliogràfics, programes que permeten crear una base de dades de referències bibliogràfiques per a la utilització personal

Nom / Accés 

Descripció

Guies d’ús

endnote Gestor Bibliogràfic Online de WOK

Guia d’ús EndNotede

 refworks

Gestor Bibliogràfic Online

Guia ràpida

Tutorial en flaix (en anglès)

ProQuest Flow

És una eina de gestió d’informació basada en el document i la col·laboració

Guia d’ús i tutorials

 

mendeley-logo-red

La Biblioteca posa a disposició dels usuaris de la UMH la versió institucional de Mendeley, el gestor de referències bibliogràfiques i de la xarxa social acadèmica

Guia d’ús 

Mendeley guides and tutorials

Mendeley Resource Center

Mendeley Support & Faqs

A més, es pot fer ús de Zotero, el gestor bibliogràfic gratuït            ZOTERO