Biblioteca Digital

Catàleg bibliogràfic i renovació de préstecs
Editorial electrònica
Gestors bibliogràfics
Donacions

REQUISIT PER A ACCEPTACIÓ DE DONACIONS A LA BIBLIOTECA DE LA UMH

Perquè la biblioteca de la UMH puga acceptar lots de donacions, més de tres exemplars, el donant prèviament haurà d'enviar al correu electrònic e.rodriguez@umh.es  un llistat amb els títols i anys d'edició que té interés a donar. En el cas de revistes haurà d'aportar prèviament un llistat amb el títol/s de la revista,  els número/s i data de publicació.

La Biblioteca estudiarà cada cas concret i en funció de l'interés del fons per a la Biblioteca, informarà degudament el donant sobre l'acceptació o no, total o parcial, de la donació.